УПЛАТА НА ТРОШОЦИТЕ ЗА НАРАЧКА ПРЕКУ БАНКА

Доколку сте избрале трошоците за купување и достава на вашите нарачки преку SHOPINMAILBOX, да ги уплатите од вашата лична сметка преку банка, во продолжение е примерок за тоа како треба да се пополни образецот ПП 30. По пополнувањето на образецот и уплатата на средствата, ние ќе ве известиме за пристигнатата уплата и ќе ви ги испорачаме производите.

Кликни на иконата за примерок на уплатница со инструкции за уплата преку банка

ПП30