Популарни Е-Продавници

СТОКА ИСПРАТЕНА ОД СТРАНСТВО ОД ПРАВНО ЛИЦЕ (ФИРМА) ВО ПОМАЛИ ПРАТКИ СО ПИСМО ИЛИ ПОШТЕНСКИ ПАКЕТ КОЈА ЈА ПРИМА ФИЗИЧКО ЛИЦЕ КОЕ ЖИВЕЕ ИЛИ ИМА ОДОБРЕН ПРЕСТОЈ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Е ОСЛОБОДЕНА ОД ПЛАЌАЊЕ НА УВОЗНИ ДАВАЧКИ И ДДВ ПОД УСЛОВ ВКУПНАТА ВРЕДНОСТ НА ПРАТКАТА ДА НЕ НАДМИНУВА 22 ЕВРА ВО ДЕНАРСКА ПРОТИВВРЕДНОСТ, СО ВКЛУЧЕНИ ТРАНСПОРТНИ И МАНИПУЛАТИВНИ ТРОШОЦИ.

ДОКОЛКУ ВРЕДНОСТА НА СТОКАТА Е ОД 22 ДО 90 ЕВРА, ИСТАТА Е ОСЛОБОДЕНА ОД ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНСКИ ДАВАЧКИ, НО ПОДЛЕЖИ НА ПЛАЌАЊЕ НА ДДВ.

Продавници

Електроника

Обувки и спортска опрема

Облека

Производи за бремени жени, бебиња, деца

НАРАЧАЈ СЕГА